ทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๙ น.

       นายบำรุง ชำนาญจุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระเดชพระคุณพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการ คณะกรรมการวัด คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมฯ  เพื่อสมทบสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ เพื่อทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งได้รื้อถอนก่อนหน้านี้ เป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการสร้าง ๔,๗๒๗,๘๖๒.๓๓ บาท โดยยอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ จำนวน ๘๐๙,๔๓๓.๗๕ บาท

📝 รายงาน: วิไลลักษณ์ /พศจ.มส.

📷 ภาพ: ยลรวี,กัมปนาท/ พศจ.มส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,839