ประชุมคณะกรรมการโครงการทอดผ้าป่ากล้วยไม้สู่ป่า

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๓:๓๐ น. นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการทอดผ้าป่ากล้วยไม้สู่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,181