ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ประสบการณ์ทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคีในพื้นที่”

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ ประสบการณ์ทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคีในพื้นที่ ” เป็นการจัดการประชุมแบบผสมผสานระหว่าง onsite และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดก้ำก่อ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,181