กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนาม ๒ ท่าโป่งแดง จังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

      เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๐๐ น. พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ “เด็กวัด” วัดพระธาตุดอยกองมู คณะศิษยานุศิษย์ คณะศรัทธา พร้อมด้วยนายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆ ได้แก่พัดลมตั้งโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มและน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลสนาม ๒ ท่าโป่งแดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามภารกิจงานสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การกำกับงานของ พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,050