พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

        เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๑๙ น. นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ทํานบปลาบ้านสบสอย บ้านสบสอย หมู่ที่ ๗ ตําบลปางหมู อําเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการฯ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,502