กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมปฏิบัติธรรม เวียนเทียน

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคมคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๓๐ น. นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมปฏิบัติธรรม เจริญศีลภาวนาและเวียนเทียน ณ ลานเจดีย์ วัดพระธาตุดอยกองมู อําเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,497