มอบใบประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๙ น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับ นางสาววิไลลักษณ์ อินต๊ะวงค์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหวิริยะ รู้รักสามัคคี เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่หน่วยงาน โหวตโดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,092