ร่วมงานมุทิตาจิตทำบุญอายุวัฒนมงคล พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ ดร. (อนัน จนฺทาโภ ป.ธ.๔ Ph.D.) เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๓๐ น. นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมงานมุทิตาจิตทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๓ ปี พรรษา ๔๓ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ ดร. (อนัน จนฺทาโภ ป.ธ.๔ Ph.D.) เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู
ณ อาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,040