พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

       เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘:๔๙ น. จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว  ณ อาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัดได้รับมอบหมายภารกิจจัดสถานที่ในการประกอบพิธีฯ ซึ่งในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบโครงการ เบื้องต้นเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๑๙๐  บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,120