พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

       เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยนายบารมี หงส์วณิชย์กุล เป็นประธานในพิธี ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าพระกฐินฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,120