ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา (ห้องเรียนสาขาปาย) อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๐๐ น. นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา (ห้องเรียนสาขาปาย) ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ภิกษุ สามเณรที่เข้าสอบ ทั้งนี้ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,134