ตรวจนับนักเรียนเพื่อรับรองสถิติข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายติราช  นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัด ออกตรวจนับนักเรียนเพื่อรับรองสถิติข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำข้อมูลประกอบการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,103