ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

        เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น. นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมแจ้งภารกิจของหน่วยงานฯ เพื่อกำหนดทิศทางองค์กรและการวางแผนการทำงาน ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้งให้คำแนะนำและร่วมปรึกษาหารือการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,082