กิจกรรมเรียกขวัญส่างลองภายใต้โครงการเทศกาลงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น.

      พระอธิการ จักรพันธุ์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสบสอย นายพร้อมพงษ์ พันธ์เลิศ ผู้ใหญ่บ้านสบสอย และคณะศรัทธา จัดกิจกรรมเรียกขวัญส่างลองภายใต้โครงการเทศกาลงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการนี้ นางอารีย์  พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์  ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: เดือนวิสาข์/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,899