พิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดบ้านสบสอยและประเพณีปอยส่างลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น.

      นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีฯ ได้ทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมมาฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เปิดกรวยเครื่องราชสักการะ พร้อมอัญเชิญและอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ก่อนนำไปถวายแด่พระสงฆ์ โดยครั้งนี้ นางอารีย์  พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีฯ

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,964