ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.    

       นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยพระครูสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีคณะสงฆ์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำนันตำบลหมอกจำแป่ นกยกอบต.หมอกจำแป่ สถานีตำรวจภูธรหมอกจำแป่  ผอ.รร.บ้านห้วยขาน อบจ.เขต 3  อสม.บ้านห้วยขาน และปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ โดยในที่ประชุมฯ ได้มีมติคัดเลือก วัดห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ผลการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • 📝 รายงาน: ณัฐพล,วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: ณัฐพล,สอนเพชร/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,918