ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกงาน เนื่องในโอกาสได้ผ่านการฝึกงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

       นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกงาน เนื่องในโอกาสได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่นางสาวนันทิชา โพธิ์เวียง สาขาวิชา การบัญชี ปวช.๒ และนางสาวณัฐณิชา ซื่อตรงไพร สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปวช.๒ จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้คำแนะนำและแนวทางแก่นักศึกษาฝึกงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: สอนเพชร/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,888