ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรคุณธรรม ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพระพุุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรคุณธรรม.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,988