การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช ๒๕๖๕

มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ มติที่ ๔๘๐/๒๕๖๕ เรื่อง การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช


ไฟล์เอกสารประกอบ
Image to PDF 20220621 23.00.21.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 81,018