ประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า - ตัวโต แม่ฮ่องสอน ปีพ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการสืบสาน วัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ นก - โต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

      นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า-ตัวโต แม่ฮ่องสอน ปีพ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการสืบสาน วัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ นก-โต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน สภาวัฒนธรรมฯ องค์กรภาคีเครือข่าย  ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,103