พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ คณะสงฆ์หนเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

     นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ คณะสงฆ์หนเหนือ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระพรหมโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค จำนวน ๓๓๐ รูป และมอบใบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ จำนวน ๓๗๘ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ทั้งนี้มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๗ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด จำนวน ๑ รูป เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๑ รูป และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอ จำนวน ๒ รูป รวม ๔ รูป มีความประสงค์ขอเข้ารับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ใบตราตั้ง และพัดยศให้ตรงกับตำแหน่งในพิธีนี้ด้วย โดยในพิธี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคเหนือ ร่วมพิธีฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธีฯ ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์ พศจ.มส./เพจพศ./เพจช่างภาพลำพูน

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 91,135