โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๖๕จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

       นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพระเดชพระคุณพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการอบรมฯ และกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนที่เข้าอบรม และนายมานพ คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากคณะสงฆ์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน คณะครูอาจารย์โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ เข้าร่วมฯ โดยการจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ? รายงาน: สุรางคณา,วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • ? ภาพ: วิไลลักษณ์,สอนเพชร/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,765