พิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนาเพื่อถวายยังวัดต่างๆ สังกัดธรรมยุติกนิกายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

     นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนาเพื่อถวายยังวัดต่างๆ สังกัดธรรมยุติกนิกายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพระครูประสิทธิคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ธรรมยุต) วัดแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีเจ้าคณะอำเภอเข้าร่วมรับถวายเทียนพรรษามหามงคลฯ เพื่อนำไปถวายยังวัดในเขตปกครอง จำนวน ๘ วัด พร้อมนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ศาล ทหาร ตำรวจ และคณะศรัทธาประชาชน เข้าร่วมฯ ณ  วัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,095