ประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

      นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยมีเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หัวหน้าผู้ปกครองที่พักสงฆ์ และเลขานุการทุกระดับเข้าร่วมฯ ณ อาคารปฏิบัติธรรม อ.อ.ป. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์,ณัฐพล/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: ณัฐพล/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,099