ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และพิธีมอบโล่ให้แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

        นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับฟังแนวทางในการปฏิบัติตงานสนองงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ได้ร่วมพิธีมอบโล่ให้แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วย ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์,ณัฐพล/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: ผอ.,ณัฐพล/พศจ.มส.

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,061