ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

      นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียงมอบหมายให้นายสงกรานต์ นิธิศดำรงธรรม ปลัดอำเภอแม่สะเรียงเป็นประธานในการประชุมฯ  โดยมีพระครูอนุกูลบุญกิจ จอ.แม่สะเรียง เป็นที่ปรึกษา พระสมุห์จีระศักดิ์ จิรธมฺโม รักษาการ จอ.สบเมย ผู้แทนที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาแม่สะเรียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมแทนนายกเทศมนตรี และชาวบ้าน เข้าร่วมฯ โดยผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ วัดห้วยบง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ? รายงาน: วิไลลักษณ์,ยลรวี,ณัฐพล/พศจ.มส.
  • ? ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,765