พิธีทำบุญถวายสลากภัต ถวายกุฏิพระสงฆ์ และพิธีมอบตราตั้งพระฐานานุกรม

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

        นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายสลากภัต ถวายกุฏิพระสงฆ์ และพิธีมอบตราตั้งพระฐานานุกรม โดยมีพระครูอนุกูลบุญกิจเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยพระครูญาณสัมปยุต เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย พระครูอนุรักษ์พัฒนคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสบเมย พระสมุห์จีระศักดิ์  จิรธมฺโม รักษาการเจ้าคณะอำเภอสบเมย พระภิกษุ สามเณร คณะศรัทธาประชาชนเข้าร่วมฯ ณ วัดอมราวาส ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: ยลรวี,ณัฐพล,วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: ยลรวี,สอนเพชร/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,516