โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)ในเขตปกครองหนเหนือ

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

     นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)ในเขตปกครองหนเหนือ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรภาคีเครือข่าย ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ  โดยมีเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ประธานหน่วย อ.ป.ต. ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตหนเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ฯลฯ เข้าร่วมการโครงการฯ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

  • 📝 รายงาน: ณัฐพล,วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: ณัฐพล/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,514