การจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีบุญเรือง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

       นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายนางสาวเดือนวิสาข์ หนูหงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการและเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่สำรวจและจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ร่วมกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีบุญเรือง ทั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอเมืองแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์,สุรางคณา/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,497