พิธีมอบโฉนดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๙ น.

    นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยมี พระครูวิมลภาวนานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว เข้าร่วมฯ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ คุณชนเขตบุญญขันธ์ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน และอุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นายแพทย์อำพล ศิริบุญมา กล่าวถึงความประสงค์การขายที่ดิน นายชาญชัย พจมานวิพุธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กล่าวถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมราชอัยยิกานุสรณ์ อาคาร ส.ว.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,473