ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน

 เมื่อวันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

      นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบุคลากรในสังกัด จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมชี้แจงเรื่องการย้ายสำนักงานใหม่ คำสั่งกำหนดหน้าที่รับผิดชอบมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และรายงานความก้าวหน้าแต่ละงานและงานที่จะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  • 📝 รายงาน: วิไลลักษณ์/พศจ.มส.
  • 📷 ภาพ: นายปี/พศจ.มส.

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 300,497