ลงพื้นที่สำรวจวัดร้าง ณ วัดกุงตึง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

      นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจวัดร้าง ณ วัดกุงตึง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสร้างความเข้าใจให้กับพระสงฆ์ที่ดูแล ผู้นำชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อดำเนินการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาต่อไป

? รายงาน: เดือนวิสาข์/พศจ.มส.
? ภาพ: ยลรวี, สอนเพชร/พศจ.มส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 342,839